Szczep "Wielkopolski" Islington

  • Gromada Zuchów "Mazowszanki"
  • 3 Drużyna Harcerek "Warta"

Zbiórki się odbywają w Hornsey
Zuchów (7-10 lat): co sobotę
Harcerek (11-15 lat): co sobotę

Drużynowa Harcerek: Dagmara Lenart trop.

Gdzie jesteśmy