Szczep "Kurpiowski" Wimbledon Putney

  • Gromada Zuchów "Grzybowe Ludki​​"
  • 10 Drużyna Harcerek "Narew"

Zbiórki się odbywają w Wimbledon i Putney
Zuchów (7-10 lat): co sobotę
Harcerek (11-15 lat): co sobotę

Szczepowa: Hania C. phm.
Drużynowa Zuchów: Magda B. pwd.
Drużynowa Harcerek: Sara A. trop.

Email Zuchów: grzyboweludki@gmail.com
Email Harcerek: druzynanarew@gmail.com

Gdzie jesteśmy

Co robimy