Sztandar

Data 10 maja 1953 r. zapisała się głęboko w sercach bałtyczanek – był to dzień poświęcenia pierwszego sztandaru Hufca. 33 lata póżniej, w ten sam dzień w 1986 r. został poświęcony drugi sztandar Hufca. A z okazji 75 lecia, 1 lipca 2018 r. będzie poświęcony trzeci, najnowszy sztandar Hufca.

W okresie, gdy powstała myśl o pierwszym sztandarze, w skład Hufca już wchodziły Jantar (drużyna wędrowniczek), drużyny Wisła, Pomorze, Straż Morska oraz gromady Pszczółki i Krakowianki. Teraz 65 lat później Hufiec składa się z jednej drużyny wędrowniczek, 9 drużyn harcerek, 9 gromad zuchowych i 5 gromad skrzatowych.

Pierwszy sztandar był dziełem harcerskich rąk. Wszystkie drużyny i gromady złożyły jako dar swoją pracę. Za zarobione pracą pieniądze kupiono materiał i nici; za odnowienie sztandaru harcerzy dostano od nich drzewiec, Jantar podarował lilijkę, Hufcowa Jadzia Chruściel wymalowała Matkę Boską i zrobiła gwoździe, a Druhna Hanka Studzińska haftowała.

Rodzicami chrzestnymi pierwszego sztandaru byli Druh Generał Sulik, Przewodniczący ZHP i Druhna Hm. Elżbieta Andrzejowska, Naczelniczka Harcerek.

sztandar1.jpg

Rysunek pierwszego sztandaru

sztandar2.jpg

Drugi i pierwszy sztandar w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego

sztandar3.jpg

Trzeci sztandar podczas haftowania

sztandar4.jpg

Trzeci sztandar

Drugi sztandar był inicjatywą podczas 40 lecia Hufca. Pierwszy sztandar już się bardzo zasłużył i był już czas, aby go wymienić. Sztandar był wyhaftowany przez siostry Benedyktynki w Turvey Abbey, które zrobiły replikę starego sztandaru tylko w większym wymiarze według regulaminu. Pierwszy sztandar został złożony w Instytucie Polskim i Muzeum im. Generała Sikorskiego, gdzie można go dalej zobaczyć.

Rodzicami chrzestnymi drugiego sztandaru byli Druh Hm. Ryszard Kaczorowski, Druhna Hm. Elżbieta Andrzejowska, Druhna Hm. Danka Bogdanowicz (Poniatowska) i Pan Ryszard Dembiński z Instytutu.

Teraz, 35 lat po poświęceniu drugiego sztandaru znowu jest potrzeba, aby go wymienić. Tym razem Pani Urszula Labryszewska z Warszawy nam ręcznie haftuje sztandar, też replika pierwszego sztandaru. Będzie to pierwszy raz kiedy Matka Boska będzie nie malowana, ale haftowana. 1 lipca 2018 r. nowy sztandar zostanie poświęcony. Drugi sztandar będzie złożony w tym samym miejscu, co pierwszy.

Pamiętajmy, że trzeba dbać o sztandar, tak, jak to robiły wszystkie druhny i harcerki przed nami. Nasze pierwsze dwa sztandary przeżyły 75 lat. Były z nami na zbiórkach, biwakach, obozach, zlotach i najróżniejszych uroczystościach. Setki harcerek składały na nich Przyrzeczenie Harcerskie. Pamiętajmy, że sztandar pomaga nam w naszych dążeniach do ideału i symbolizuje naszą służbę Bogu, Polsce i Bliźnim.