Szczep "Pomorski" Crawley

  • Gromadka Skrzatów "Bieliki"
  • Gromada Zuchów "Orzełki​​"
  • 62 Drużyna Harcerek "Odra"

Zbiórki się odbywają w Crawley
Skrzatów (4-6 lat): co druga sobota
Zuchów (7-10 lat): co druga sobota
Harcerek (11-15 lat): co druga sobota

Szczepowa: Dorota Tańska hm.
Drużynowa Skrzatów: Justyna Żmuda pwd.
Drużynowa Zuchów: Agnieszka Jasieniecka pwd.
Drużynowa Harcerek: Dorotka Tańska pwd.

Email: zhp.crawley@hotmail.com

Gdzie jesteśmy

Co robimy