Szczep "Łowicki" Brighton

  • Gromadka Skrzatów "Bałtykowe Duszki"
  • Gromada Zuchów "Syrenki​​​​​​​​​"
  • 61 Drużyna Harcerek "Bzura"

Zbiórki się odbywają w Hove
Skrzatów (4-6 lat): co sobotę
Zuchów (7-10 lat): co sobotę
Harcerek (11-15 lat): co sobotę

Szczepowa: Kasia Typiak pwd.
Drużynowa Skrzatów: Asia Kudryś pwd.
Drużynowa Zuchów: Asia Kudryś pwd.
Drużynowa Harcerek: Matylda Makowska pion.

Gdzie jesteśmy